MAZOWIECKI REJESTR NOWOTWORÓW
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15b
 

MAZOWIECKI REJESTR NOWOTWORÓW

z Wojewódzkim Biurem Rejestracji
Zakład Epidemiologii
Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 b

kierownik: dr n. med. Maria Zwierko
tel. 22 570-86-28, tel./fax: 22 570-86-49
e-mail: mzwierko@coi.waw.pl
www.wrrn.waw.pl

Jednostka Centrum Onkologii – Instytutu, działająca od 1963 r.; do 2012 r. pod nazwą „Warszawski Rejestr Nowotworów”

Jedyny, aktywny, populacyjny rejestr, gromadzący szczegółowe dane dot. zachorowań i zgonów w odniesieniu do nowotworów złośliwych na obszarze województwa mazowieckiego

Narzędzie monitorowania sytuacji w zakresie zwalczania nowotworów złośliwych w województwie mazowieckim

Członek IACR (International Assocciation of Cancer Registries), ENCR (European Network of Cancer Registries), Stowarzyszenia Rejestrów Nowotworów w Polsce


Elektroniczna karta zgłoszenia nowotworu złośliwegoModernizacja i aktualizacja niniejszej witryny internetowej była możliwa dzięki środkom finansowym uzyskanym z Ministerstwa Zdrowia w oparciu o umowę 1/17/9/2012/97/676, 1/17/8/2013/97/695,
1/17/9/2014/97/367, na realizację programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w ramach zadania: „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych”, w zakresie przewidzianym dla Mazowieckiego Rejestru Nowotworów